Skip to:

W środę 13 października 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu "Nauczyciel Roku". W uroczystości udział wzięli m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz rektorzy szkół wyższych, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół i nauczyciele z całej Polski.

Tytuł "Nauczyciela Roku" w dziewiątej edycji konkursu otrzymał - z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - Pan Marek Golka, nauczyciel fizyki w Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W ciągu 40 lat pracy w zawodzie wychował 270 finalistów i 105 laureatów olimpiad fizycznych, astronomicznych i technicznych, a 16 jego podopiecznych brało udział w olimpiadach międzynarodowych. Jury konkursu przyznało także dwa wyróżnienia - Pani Anicie Geratowskiej, nauczycielce i dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Zespół Przygoda" w Rybniku oraz Panu Mariuszowi Konowrockiemu, pedagogowi z Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku.

Kapituła konkursu, złożona z laureatów poprzednich edycji, przyznała również nagrody dla "Przyjaciela Szkoły" - otrzymali ją zdobywcy biegunów Marek Kamiński i Jan Mela - oraz "Inicjatywy Edukacyjnej Roku". Tytuł ten otrzymał projekt "3...2...1...Internet", dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

Konkurs "Nauczyciel Roku" organizowany jest przez tygodnik społeczno-oświatowy "Głos Nauczycielski". Jego celem jest uhonorowanie nauczycieli i pedagogów - mistrzów w swoim zawodzie, cenionych przez uczniów, rodziców i społeczność lokalną. Kandydatów zgłaszają grona pedagogiczne, samorządy i organizacje pozarządowe, ale też uczniowie lub rodzice. Przy wyborze najlepszego z kandydatów, jury bierze pod uwagę osiągnięcia takie jak liczba laureatów olimpiad, odsetek podopiecznych zdających maturę czy pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych.

List Rzecznika Praw Dziecka do Pana Marka Golki - Nauczyciela Roku 2010