Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 października do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o wyjaśnienie problemów, związanych z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje informacje, iż nauczyciele i dyrektorzy obawiają się, że prowadzenie zajęć z nauki czytania i pisania może być niezgodne z nową podstawą programową. Rzecznik zwrócił się więc do Ministra Edukacji Narodowej o wyjaśnienie tego problemu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 października do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o wyjaśnienie problemów, związanych z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego.