Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - zaniepokojony informacjami o likwidacji kolejnych szkolnych stołówek - skierował wystąpienie generalne do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów, w którym zaapelował o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach.

Zaprzestanie funkcjonowania typowych szkolnych stołówek oznacza dla każdego organu prowadzącego szkołę oszczędności finansowe. Trzeba jednak pamiętać, że ich ewentualne przywrócenie wiązałoby się ze znaczną inwestycją finansową, więc ten proces jest de facto nieodwracalny. Dlatego właśnie Rzecznik Praw Dziecka uznał, że zmiany w tym zakresie powinny być poprzedzone rozpoznaniem sytuacji, analizą potrzeb dzieci oraz refleksją, ponieważ przedmiotowe zagadnienie dotyczy dziecka i zabezpieczenia jego podstawowych potrzeb.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym wykazują zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Dostarczanie ich w odpowiedniej ilości i jakoś zapewnia prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny. Dlatego tak bardzo jest istotne, jaki i kiedy będzie spożywany posiłek - napisał Rzecznik Praw Dziecka. Nie mogę więc pominąć milczeniem faktu likwidowania szkolnych stołówek. Stwarza to przecież ryzyko zwiększenia grupy dzieci niedożywionych - podkreślił Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydentów Miast Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - zaniepokojony informacjami o likwidacji kolejnych szkolnych stołówek - skierował wystąpienie generalne do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów, w którym zaapelował o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach.