Skip to:

25 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy o zagrożeniach, wynikających z nadmiernego korzystania z solarium.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z 4 sierpnia 2009 roku Minister Zdrowia uznała takie działania za celowe. W związku z tym, iż zadeklarowała jednocześnie, że przeprowadzi je resort zdrowia, Marek Michalak wystąpił obecnie do Minister Ewy Kopacz o informację na temat ich realizacji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

25 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy o zagrożeniach, wynikających z nadmiernego korzystania z solarium.