Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony doniesieniami o sytuacji krzywdzonych w domach dziecka wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, gdy przebywają tam w dni wolne od nauki, skierował w dniu 2 października br. Wystąpienie generalne do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Intencją wystąpienia jest zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia pilnych działań mających na celu tworzenie różnych form rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci niepełnosprawnych pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Obecnie stosowane rozwiązanie o umieszczaniu niepełnosprawnych dzieci w domach dziecka i jednoczesnym zapewnieniu kształcenia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nie gwarantuje dzieciom poczucia bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej, w związku z posiadaniem zaplecza rodzinnego. Najbardziej niepokoi fakt złego traktowania tych dzieci przez pełnosprawnych wychowanków mieszkających w domach dziecka na stałe oraz brak więzi z kimkolwiek w placówce, która miała zastępować im dom rodzinny.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę na pilną potrzebę zainteresowania się sytuacją krzywdzonych w domach dziecka niepełnosprawnych wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz podjęcia działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tworzenia różnych form rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci niepełnosprawnych pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony doniesieniami o sytuacji krzywdzonych w domach dziecka wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, gdy przebywają tam w dni wolne od nauki, skierował w dniu 2 października br. Wystąpienie generalne do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.