Skip to:

- Nie czujemy się winni sytuacji, to uczennica naszej szkoły została poszkodowana i to uczniowie naszej szkoły interweniowali i udzielali jej pomocy. Usłyszeliśmy w ostatnim czasie wiele niesprawiedliwych opinii i komentarzy – uważają uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, których 5 czerwca odwiedził Rzecznik Praw Dziecka, kilka tygodni po bójce obok szkoły, w skutek której ucierpiała jedna z uczennic.

Uczniowie gimnazjum poprosili Marka Michalaka o wsparcie w związku z trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się po 11 maja br., kiedy to obok terenu ich szkoły została pobita ich koleżanka.

Filmik pokazujący ten akt agresji trafił do sieci. Młodzi ludzie skarżyli się, że wokół nich i ich szkoły tworzy się atmosfera wykluczenia i potępienia. Podkreślali, że nie czują się winni zaistniałej sytuacji, a swoją szkołę lubią, czują się w niej bezpiecznie. W rozmowie z Rzecznikiem podkreślali, jak bardzo przeżywają niesprawiedliwe – ich zdaniem – oceny kierowane pod adresem ich szkoły, jak to wszystko bardzo szkodzi ich poczuciu bezpieczeństwa. Rzecznik jednoznacznie wyraził swoje potępienie dla wszelkiej przemocy, jakiej mogą doznawać uczniowie i wyraził wdzięczność tym, którzy się jej przeciwstawiają, szczególnie kiedy mają odwagę zareagować w sytuacjach trudnych. Uwagę Rzecznika zwrócił również fakt, że żadna instytucja w toku ustalania faktów zaistniałej sytuacji nie skorzystała z możliwości pozyskania (potwierdzenia lub zaprzeczenia) informacji bezpośrednio od dzieci, czym mogło dojść do naruszenia 72 art. Pkt. 3 Konstytucji: W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka”.

Rzecznik odwiedził również Gimnazjum nr 5 w Gdańsku. Rozmawiał z uczniami dwóch oddziałów klasy pierwszej. Chciał osobiście zbadać, czy szkoła dobrze wywiązała się ze swoich zadań w zakresie udzielenia wsparcia dzieciom po zdarzeniu z 11 maja (uczennicami tej klasy były sprawczynie pobicia koleżanki z sąsiedniego gimnazjum).

Kolejnym punktem wizyty Rzecznika w Gdańsku było spotkanie z Dyrektorem Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku. Rzecznik monitoruje sytuację uczniów i atmosferę w szkole w związku z decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty unieważniająca decyzję Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zezwolenia na założenie tej szkoły i obawami dzieci oraz ich rodziców co do dalszych losów placówki, do której uczęszcza prawie 1400 uczniów oraz konsekwencjami wynikającymi z podjęcia decyzji administracyjnej.

RPD spotkał się także z Wiceprezydentem Gdańska Piotrem Kowalczukiem. Prezydent udzielił Rzecznikowi odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości oraz obiecał dalsze wsparcie uczniom i nauczycielom w/w szkół. Rzecznik zapowiedział dalsze monitorowanie działań naprawczych w obu gdańskich Gimnazjach.