Skip to:

12 stycznia - z udziałem przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka - odbył się w Warszawie I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010 "Nowa podstawa programowa - planowanie, realizacja i monitorowanie". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem, zorganizowanym przez miesięcznik "Dyrektor Szkoły" i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., objęła Minister Edukacji Narodowej.

Podczas Zjazdu Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w resorcie edukacji, omówiła kwestie monitorowania realizacji nowej podstawy programowej w kontekście nadzoru pedagogicznego. Prelegenci - przedstawiciele środowisk naukowych - zwrócili uwagę dyrektorom szkół na znaczenie programów nauczania w procesie edukacji oraz na wzmacnianie kluczowych kompetencji uczniów.

12 stycznia - z udziałem przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka - odbył się w Warszawie I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010 "Nowa podstawa programowa - planowanie, realizacja i monitorowanie". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem, zorganizowanym przez miesięcznik "Dyrektor Szkoły" i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., objęła Minister Edukacji Narodowej.