Skip to:

31 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym otwarciu Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. Wśród zaproszonych gości - obok uczniów i ich rodziców - byli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Biskup Świdnicki Ignacy Dec oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Placówka, na którą uczniowie i nauczyciele czekali bardzo długo, zajmuje powierzchnię 5 tys. m2. Budowa obiektu trwała niespełna rok. Budynek podzielony jest na pięć segmentów, każdy zawiera osobny blok sanitarny. Znajduje się w nim aula, kuchnia, patio i świetlica. Jest tutaj sala doświadczania świata, w której pokazywać się będzie dzieciom, że mogą wpływać na otoczenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby m.in. z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, chorobą psychiczną czy też zaburzeniami mowy na tle nerwicowym.

Docelowo w nowej szkole ma uczyć się około 300 niepełnosprawnych uczniów.

31 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym otwarciu Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. Wśród zaproszonych gości - obok uczniów i ich rodziców - byli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Biskup Świdnicki Ignacy Dec oraz przedstawiciele władz samorządowych.