Skip to:

29 września Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozszerzenie obecnego katalogu placówek opiekuńczo-wychowawczych o nowe, specjalistyczne ośrodki dla dzieci przewlekle chorych i pozbawionych należytej opieki ze strony rodziców.

Proponowany przez Marka Michalaka nowy rodzaj placówki łączyłby funkcje opiekuńcze i medyczne. Stworzone w nim optymalne warunki socjalne oraz wszechstronna i całodobowa opieka zapewniłyby dzieciom bezpieczeństwo, a gruntowna diagnoza i efektywne leczenie - szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Konieczność utworzenia takich placówek potwierdzają przypadki wielomiesięcznych pobytów dzieci - zwłaszcza noworodków i dzieci młodszych - na oddziałach szpitalnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

29 września Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozszerzenie obecnego katalogu placówek opiekuńczo-wychowawczych o nowe, specjalistyczne ośrodki dla dzieci przewlekle chorych i pozbawionych należytej opieki ze strony rodziców.