Skip to:

22 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Spotkanie odbyło się w wyjątkowym miejscu - w Domu Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej w Warszawie. "Nasz Dom" powstał w 1919 r. z inicjatywy Maryny Falskiej i Janusza Korczaka, jest placówką silnie propagującą idee korczakowskie w kraju i na świecie.

W swoim wystąpieniu Rzecznik przedstawił propozycje działań, związanych z ustanowionym 16 września 2011 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka. Marek Michalak mówił również o zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Dziecka inicjatywach, które w związku z Rokiem Janusza Korczaka zamierzają podjąć inne resorty, instytucje i organizacje pozarządowe.

W czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka zostały wybrane władze organizacji. Przewodniczącą została Pani Barbara Sochal, Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Funkcję Honorowej Przewodniczącej Stowarzyszenia pełnić będzie Pani prof. Jadwiga Bińczycka.

22 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.