Skip to:

1 września Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego oraz w świetlicach środowiskowych Fundacji Pomocy Rodzinie "Opoka" w Łodzi.

Uczniowie nowego łódzkiego liceum rozpoczęli naukę w dwóch klasach - humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Podczas uroczystości Marek Michalak nawiązał do przesłania ze swojego listu do uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. Rzecznik zaapelował przede wszystkim o szacunek dla rówieśników i wspieranie słabszych uczniów przez zdolniejszych kolegów.

W ramach uroczystego otwarcia roku szkolnego Rzecznik odwiedził również świetlice środowiskowe, prowadzone przez Fundację Pomocy Rodzinie "Opoka". W trakcie spotkań z Prezesem Fundacji, panią Izabellą Kołecką i rodzicami dzieci, korzystających z oferty "Opoki", Marek Michalak rozmawiał o problemach placówki i pomysłach na ich kompleksowe rozwiązanie.