Skip to:

19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn oraz Prezesem Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzym Owsiakiem. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa w szkołach oraz propozycje zmian w systemie kształcenia dzieci.