Skip to:

Kontynuując temat bezpieczeństwa dzieci w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z sędzia Anną Marią Wesołowską – społecznym doradcą RPD, spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przedstawił wielokrotnie podnoszone postulaty związane z poprawą funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Poruszono również temat standaryzacji pracy młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Rzecznik poinformował, że w najbliższym czasie przekaże wypracowane przez powołany przez niego Zespół do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania, projekt jednolitych standardów pobytu dzieci w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Omówiono również temat upowszechniania wśród uczniów podstawowej wiedzy prawnej oraz możliwości skutecznego dostarczania dzieciom informacji na temat sposobów reagowania i radzenia sobie z sytuacjami wynikającymi z podejmowania ryzykownych zachowań.