Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 23 grudnia 2009 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o informacje na temat projektu likwidacji zakazu łączenia bibliotek z innymi instytucjami.

Niepokój Rzecznika Praw Dziecka wzbudziły doniesienia o planowanych zmianach w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które ograniczyć mogą możliwość dostępu dzieci i młodzieży do książek. W wielu mniejszych ośrodkach - podkreślił Marek Michalak - możliwość korzystania z biblioteki stanowi duże wsparcie w procesie edukacji szkolnej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 23 grudnia 2009 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o informacje na temat projektu likwidacji zakazu łączenia bibliotek z innymi instytucjami.