Skip to:

Marek Michalak spotkał się 23 maja 2012 roku z Piotrem Dudą, Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" i Prezesem Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Rozmowa dotyczyła działalności Fundacji i podejmowanych przez nią inicjatyw na rzecz najmłodszych. Piotr Duda zaprosił Rzecznika Praw Dziecka na obchody 20-lecia Fundacji, jakie odbędą się 26 października w Katowicach.

Fundacja powstała w 1992 roku, a jej głównym celem jest organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z województwa śląskiego. Od 20 lat Fundacja organizuje corocznie kolonie letnie dla kilku tysięcy dzieci i młodzieży, a w trakcie ferii zimowych - stacjonarne imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjno - kulturalnym.

Marek Michalak spotkał się 23 maja 2012 roku z Piotrem Dudą, Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" i Prezesem Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Rozmowa dotyczyła działalności Fundacji i podejmowanych przez nią inicjatyw na rzecz najmłodszych. Piotr Duda zaprosił Rzecznika Praw Dziecka na obchody 20-lecia Fundacji, jakie odbędą się 26 października w Katowicach.