Skip to:

21 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji pt. „Rodzina a nie instytucja”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Jan Jarab Regionalny Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ i członka Europejskiej Grupy Ekspertów.

Więcej informacji...