Skip to:

16 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jako gość honorowy - wziął udział w międzynarodowej konferencji "Edukacja początkowa-obowiązek, szansa czy zagrożenie". Spotkanie zorganizowała Katedra Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwracając się do zebranych badaczy z Polski i Europy Rzecznik Praw Dziecka mocno podkreślił , iż proces edukacji dziecka zaczyna się z chwilą jego przyjścia na świat. Dlatego o pedagogikę wczesnego wieku upomina się UNESCO, a także agendy europejskie i organizacje pozarządowe. Upomina się także polski rząd i Rzecznik Praw Dziecka. Przypomniał, że już Janusz Korczak - wybitny lekarz i pedagog - zwracał uwagę na fakt, że zwłaszcza pierwszy okres życia jest szczególnym trudem dla matki i dziecka. Rzecznik podkreślał także rolę ojca. Dyskutując o edukacji początkowej musimy spojrzeć na dziecko kompleksowo - z punktu widzenia jego zdrowia, problemów socjalnych, kultury, sportu, zabawy. Musimy się pochylić nad tym problemem wspólnie - rodzice, lekarze, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, pracownicy socjalni, artyści, literaci, trenerzy sportowi, dziennikarze i politycy. Wszyscy, którym bliskie są problemy dziecka i dzieciństwa - zakończył Marek Michalak.

16 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jako gość honorowy - wziął udział w międzynarodowej konferencji "Edukacja początkowa-obowiązek, szansa czy zagrożenie". Spotkanie zorganizowała Katedra Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.