Skip to:

W dniu 31 maja w Genewie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka 6. Dorocznym Międzynarodowym Seminarium poświęconym Januszowi Korczakowi. Tematem konferencji była analiza dziedzictwa i pedagogiki Janusza Korczaka pod kątem edukacji włączającej, ze szczególnym odniesieniem do art. 2 Konwencji o Prawach Dziecka.

Podczas seminarium Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Przewodniczącą Komitetu Praw Dziecka ONZ Kirsten Sandberg, członkami Komitetu min. Maria Herczog, Renate Winter, Jorge Cardona Llorens oraz Ambasadorem Remigiuszem A. Henczelem, Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych. W czasie spotkania omawiano kwestie prawa dziecka do szacunku oraz wyrażania własnych opinii, a także prawa do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji.

Ranga spotkania oraz zaproszeni goście świadczą o rosnącym znaczeniu edukacji włączającej, która umożliwienia uczniom z niepełnosprawnościami naukę wraz ze sprawnymi rówieśnikami w zwykłych szkołach powszechnych. Koncentruje się także na dostosowaniu samej szkoły do jej wychowanków, jednakowym docenianiu i wspieraniu wszystkich dzieci, bez segregacji ze względu na środowisko z którego pochodzą, ich możliwości fizyczne czy umysłowe.