Skip to:

22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę zapisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów by osoby, posiadające uprawnienie do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - jeśli zostaną rodzicami przed ukończeniem 18. roku życia - po uzyskaniu pełnoletniości mogły nadal otrzymywać świadczenie z funduszu, do czasu ukończenia nauki.

W chwili obecnej wraz z uzyskaniem pełnoletniości tacy młodzi rodzice tracą bowiem prawo do świadczeń z funduszu. Zdaniem Rzecznika stawia ich to w nierównej pozycji z osobami, które nie mają dzieci, a jedyną przyczyną tej dyskryminacji jest posiadanie dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę zapisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów by osoby, posiadające uprawnienie do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - jeśli zostaną rodzicami przed ukończeniem 18. roku życia - po uzyskaniu pełnoletniości mogły nadal otrzymywać świadczenie z funduszu, do czasu ukończenia nauki.