Skip to:

9 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie omówiono informację Rady Ministrów z realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Wierzę, że przepisy uchwalone w tym roku spowodują, ze za rok sprawozdanie będzie jeszcze bardziej optymistyczne, ponieważ w tych przepisach wreszcie nie ginie dziecko. To bardzo dobry czas, kiedy możemy podsumowywać dokument prawny tak niezwykle ważny i niezwykle potrzebny, regulujący wiele kwestii do tej pory nieuregulowanych – mówił Rzecznik Praw Dziecka, zaznaczając że mamy jeszcze nierozwiązany w praktyce problem małych dzieci, które przebywają w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a które nie powinny być w placówkach.

O funkcjonowaniu ustawy w ubiegłym roku mówiła Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, wskazując m.in. trzy nowelizacje, które miały na celu poprawę funkcjonowania systemu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.

Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Magdalena Kochan, zgodnie z zapowiedzią złożoną w trakcie prac nad ostatnią nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wróciła do propozycji, by zrezygnować z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej dla dziecka. - Sędzia nie musi i nie powinien określać miejsca, do którego trafia dziecko w przypadku zabrania go z rodziny biologicznej; to zadanie dla samorządów – oceniła wiceprzewodnicząca komisji, zapowiadając podczas posiedzenia inicjatywę zmieniającą przepisy w tej kwestii.

Rzecznik podkreślając wagę ostatniej nowelizacji, gdzie znalazło się wiele postulatów RPD m.in. o obowiązku wysłuchania dziecka, zmniejszeniu liczby rodzin pod opieką asystenta i koordynatora, zwrócił uwagę na konieczność szybszego uwolnienia sytuacji prawnej dziecka, co w wielu przypadkach powinno skutkować szybszym unormowaniem sytuacji dzieci – ich powrotem do rodziny, bądź też znalezienia się w systemie adopcyjnym. Rzecznik odniósł się także do kwestii napiętnowania i stygmatyzowania rodzin zastępczych.

- Środowisko rodzin zastępczych czuje się stygmatyzowane tymi pojedynczymi przypadkami – trzeba to wyraźnie powiedzieć – z praktyki prowadzenia spraw, a przecież nie wszystkie są medialne, wiem ile jest tych spraw. Trzeba odczarowywać pracę wyjątkowo trudną z wyjątkowo trudnymi dziećmi – mówił Rzecznik, przypominając, że Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, pod auspicjami RPD wydała „Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”, będący swoistym elementarzem zarówno dla kandydatów na rodziny zastępcze, jak i dla osób będących już w systemie rodzinnej pieczy zastępczej.

Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – zapis wideo

Depesza PAP