Skip to:

13 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z gośćmi III Warszawskich Targów Książki, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W seminarium "O godności dziecka", zorganizowanych w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, wzięli także udział: dr Jan Olgerbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Barbara Smolińska-Thiess z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy i doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Marek Michalak mówił podczas swojego wystąpienia o tym, jak ważna jest godność dziecka. Godność nie jest prawem, każdy człowiek ją ma. Każdy człowiek, w tym oczywiście każde dziecko posiada godność jako fundament swojego człowieczeństwa. To od tej godności płyną wszelkie prawa człowieka. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka i nie da się inaczej - podkreślił Rzecznik. Okres dzieciństwa to bardzo ważny czas, wielkie znaczenia ma wtedy codzienność, która otacza najmłodszych. Prawa dziecka trzeba bronić bardziej niż dorosłych, ponieważ za dorosłymi zawsze ktoś stoi - zaznaczył. Następnie głos zabrała prof. Barbara Smolińska-Theiss, która przybliżyła godność dziecka w myśli Janusza Korczaka. Godność człowieka jest dana, dla jednych od Boga, dla innych od matki natury. Nie można jej zabrać. Można ją zniszczyć, podeptać, ale nie odebrać. Dla Korczaka godność dziecka jest aksjomatem pedagogicznym - dowodziła w swoim wystąpieniu. Profesor Smolińska-Theiss zwróciła również uwagę na sposób interpretowania myśli Korczaka. Obecnie mówimy często o Korczaku jako o pedagogu i nauczycielu. Korczaka trzeba czytać i analizować z perspektywy jego czasu ale i obecnego. Jest on uniwersalny. W okresie międzywojennym był znany, ale nie rozumiany. Wykraczał poza swój czas. Dorośliśmy do Korczaka, ale dopiero teraz, ponieważ w dzisiejszym świecie jest ogromny deficyt prostych prawd - miłości, rozumienia innych. Następnie głos zabrała doradca Rzecznika, psycholog Dorota Zawadzka, która mówiła o tym, jak szanować godność dziecka w jego relacjach z rodzicami. Dziecko nie jest niczyją własnością, także nie jest własnością rodziców, bo gdyby tak było, można by je wypożyczyć, kupić, sprzedać, oddać w leasing itp., a nie można - mówiła. Obowiązkiem dorosłych jest patrzenie jak dziecko odkrywa świat, wyjaśnianie mu wszystkiego. Dzieci zadają pytania bardzo proste, ale trudne. Trzeba je traktować po partnersku - zwracała uwagę Dorota Zawadzka. Jako ostatni głos zabrał dr Jan Orgelbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, podkreślając, jak ważna jest troska o zdrowie dziecka: Psujemy dziś zdrowie dziecka, przede wszystkim przez styl życia, który mu kształtujemy. Miłość nie może być rozwijana przez zbytnie karmienie. Doprowadzamy do epidemii nadwagi, cukrzycy. To nie jest wina cywilizacji, ale nas rodziców.

13 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z gośćmi III Warszawskich Targów Książki, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.