Skip to:

19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie uczniom odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej.

Niepokój Rzecznika wzbudziły wyniki kontroli, przeprowadzonej w szkołach przez Państwową Inspekcję Pracy w maju tego roku. Wynika z nich, iż na przeszło 6300 skontrolowanych placówek, niewłaściwe warunki do utrzymania higieny - m.in. brak ciepłej wody lub mydła w dozownikach - stwierdzono w prawie 23% spośród nich.

Marek Michalak zwrócił się do Minister Katarzyny Hall, by przy okazji prac nad nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zapewniono wszystkim dzieciom dostęp do bieżącej ciepłej wody.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie uczniom odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej.