Skip to:

20 listopada Rzecznik Praw Dziecka, na zaproszenie Instytutu Polskiego, uczestniczył w seminarium "Prawo Dziecka do szacunku". Tematem przewodnim seminarium była realizacja myśli i idei Janusza Korczaka we współczesnych programach nauczania dzieci i młodzieży, a także wpływ edukacji na poprawę sytuacji dziecka we współczesnym świecie. Współorganizatorem wydarzenia był także Sektor Edukacji Sekretariatu UNESCO.

Marek Michalak wziął udział w panelu, moderowanym przez prof. Adama Frączka, pt. "Realizacja postanowień Konwencji Praw Dziecka". Podczas dyskusji wyjaśnił rolę Rzecznika Praw Dziecka we wdrażaniu Konwencji o Prawach Dziecka. W dyskusji panelowej wzięli udział także: Qian Tang, Zastępca Dyrektor Generalnej UNESCO ds. Edukacji, Samuel Pisar - Ambasador Dobrej Woli UNESCO na rzecz nauczania o Holocauście, Hatem Kotrane - wiceprzewodniczący Komitetu Praw Dziecka, pani Irena Koźmińska, Dyrektor Fundacji ABCXXI, a także inni eksperci międzynarodowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i prawami dziecka.

Konwencja o prawach dziecka jest najczęściej ratyfikowanym dokumentem dotyczącym międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka. Bez względu na różnice kulturowe krajów, które przyjęły konwencję, gwarantuje ona prawie każdemu dziecku na świecie ochronę jego podstawowych i niezbywalnych praw, takich jak np. prawo do życia, czy wolności. Wiele państw konstruuje swój system ochrony praw dziecka w oparciu o artykuły zawarte w Konwencji.

20 listopada Rzecznik Praw Dziecka, na zaproszenie Instytutu Polskiego, uczestniczył w seminarium "Prawo Dziecka do szacunku". Tematem przewodnim seminarium była realizacja myśli i idei Janusza Korczaka we współczesnych programach nauczania dzieci i młodzieży, a także wpływ edukacji na poprawę sytuacji dziecka we współczesnym świecie. Współorganizatorem wydarzenia był także Sektor Edukacji Sekretariatu UNESCO.