Skip to:

20 marca 2012 roku w Rzeszowie odbyła się siódma konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Tym razem miejscem spotkania była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Posłowie na Sejm RP Renata Butryn, Krystyna Skowrońska, Tomasz Kulesza, Marek Rząsa i Kazimierz Gołojuch, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz doradcy Rzecznika - Henryka Krzywonos-Strycharska i Dorota Zawadzka. W dyskusji uczestniczyła również sędzia Anna Maria Wesołowska z Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości, a także Piotr Skrzypczyk ze Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina. Witając zebranych Marek Michalak mówił o potrzebie mądrego wychowania dzieci, które możliwe będzie dzięki podnoszeniu kompetencji wychowawczych dorosłych. Nawiązując do postaci Starego Doktora wskazywał, że potrafił on nie tylko pięknie mówić o podmiotowości dziecka, ale wprowadzał to w życie. Uczestnicy konferencji dyskutowali również o prawach dziecka w perspektywie praw człowieka, wychowaniu do wolności i odpowiedzialności oraz przygotowaniu dorosłych, m.in. urzędników czy nauczycieli do pracy z dziećmi.

Pierwszą część konferencji otworzyły dzieci z Przedszkola nr 2 w Rzeszowie, które zaprezentowały spektakl o Królu Maciusiu I oraz gorący taniec hiszpański, zbierając burzę oklasków. Następnie na konferencję prasową z Januszem Korczakiem zaprosili uczniowie Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego z Rzeszowa, którzy w ten nietypowy sposób zaprezentowali postać Starego Doktora. Tę część spotkania zamknęła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego z Łańcuta z inscenizacją Sądu Koleżeńskiego Janusza Korczaka.

Sesję naukową "O mądrym wychowaniu", która stanowiła drugą część wtorkowej konferencji, poprowadził dr Janusz Gajda - Dziekan Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął swoje wystąpienie od przywołania fragmentów książki nawołującej do używania przemocy w wychowywaniu dzieci. Podkreślił przy tym, że jest to łamanie prawa i przypomniał działania w tej sprawie, dzięki którym wstrzymano sprzedaż kilku tego typu pozycji. W Polsce nie wolno bić dzieci, jest to karalne - zaznaczył Marek Michalak. Nawiązując do dorobku Janusza Korczaka mówił, że utwierdzał on w najmłodszych poczucie własnej wartości. Henryka Krzywonos-Strycharska, doradca Rzecznika Praw Dziecka, wskazywała, że dzisiaj młodzi ludzie cieszą się wolnością, której kiedyś nie było. Konferencja "O mądrym wychowaniu" to doskonały sposób edukacji społeczeństwa - dodała. Anna Maria Wesołowska z Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości zachęcała zebraną na sali młodzież oraz nauczycieli do zakładania kącików prawnych w szkołach i poprawy edukacji ludzi młodych w tym zakresie. Zauważyła również, że dużym problemem w naszym kraju są tzw. klapsy wychowawcze: Jeśli ktoś z nas uderzy człowieka, staje się przestępcą. Jeśli bijemy zwierzę, stajemy się oprawcą. A bicie dziecka uznajemy za metodę wychowawczą - podkreśliła. Psycholog Dorota Zawadzka, poprzez krótkie anegdoty opowiadała o tym, jak należy właściwie wychowywać dzieci. Mądra miłość nie polega na dawaniu dzieciom wszystkiego. Młody człowiek musi wiedzieć, co mu wolno, a co nie - mówiła. Zwróciła również uwagę, że dzieci posiadają często odmienne zdanie od swoich rodziców i mądre wychowanie polega także na tym, aby rodzice potrafili je uszanować.

Konferencja zgromadziła przeszło 500 uczestników, którzy szczelnie wypełnili aulę rzeszowskiej uczelni. Na sali zasiedli uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów, młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawiciele policji, straży granicznej, kuratorzy sądowi oraz studenci WSPiA. Współorganizatorami konferencji w Rzeszowie byli: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Kuratorium Podkarpackie, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Przedszkole Publiczne nr 2 w Rzeszowie, Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

Kolejna konferencja odbędzie się 3 kwietnia w Warszawie.

20 marca 2012 roku w Rzeszowie odbyła się siódma konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Tym razem miejscem spotkania była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.