Skip to:

12 lipca 2011 roku Marek Michalak spotkał się z Ministrem Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Tematem rozmowy były zadania Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie monitorowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na mocy obowiązującej od 1 sierpnia 2010 nowelizacji ustawy, Rzecznik jest zobowiązany do przedstawienia na forum Parlamentu informacji o skutkach działania tego aktu prawnego.

12 lipca 2011 roku Marek Michalak spotkał się z Ministrem Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.