Skip to:

3 września br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka pod auspicjami RPD odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Instytutu Prawa Konkurencji w sprawie projektu regulacji nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach. 

Troska o rozwój dziecka, niezakłócony dostępem do niewłaściwych treści, oraz potrzeba realizacji art. 17 Konwencji o Prawach Dziecka (zachęcanie do rozwijania odpowiednich kierunków działalności dla ochrony dzieci przed informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich dobra), to główne wartości, przyświecające członkom zespołu roboczego ds. regulacji nadawania filmom oznaczenia kategorii wiekowej.

W zakresie prac nad tworzeniem projektu regulacji znalazł się zatem wybór metody regulacji, określenie sankcji w przypadkach nieprawidłowej klasyfikacji, wskazanie organu je stosującego oraz aktu prawnego, który mógłby pomieścić projektowane normy. Zagadnienia te będą dalej dyskutowane 24 września br. na kolejnym spotkaniu zespołu.

Nadawanie filmom oznaczenia kategorii wiekowej było przedmiotem kilku dotychczasowych wystąpień Rzecznika Praw Dziecka z:

29 października 2008 r.

28 listopada 2011 r.

29 kwietnia 2013 r.

4 kwietnia 2014 r. Wystąpienie do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Odpowiedź Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej