Skip to:

Dyskusja nad poszczególnymi paragrafami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego odbyła się w dniach 10-12 kwietnia 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. W trakcie spotkania poddano analizie jedno z podstawowych pojęć kodeksowych - "władza rodzicielska". Omawiano także zagadnienia odpowiedzialności rodzicielskiej i władzę rodzicielską w świetle prawa europejskiego.