Skip to:

25 kwietnia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej "Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina".

W debacie pod hasłem "W trosce o Najmłodszych Obywateli RP - opieka i edukacja" uczestniczyli - obok Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Pierwszej Damy Anny Komorowskiej - Minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomir Piechota, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand, Prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego Teresa Ogrodzińska, a także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wychowawcy zajmujący się opieką nad małymi dziećmi. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka przypomniała, że ponad rok temu Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, zwaną ustawą żłobkową. Zaznaczyła, że jest to trudna ustawa, bo jej realizacja zależy od współpracy wielu instytucji. Trudno spodziewać się spektakularnych efektów po roku obowiązywania, ale to dobra okazja, by porozmawiać, co trzeba w ustawie zmienić lub poprawić - mówiła. Prezydent RP Bronisław Komorowski zwrócił natomiast uwagę, że warto zastanowić się nie tylko nad pieniędzmi, ale i nad uproszczeniem przepisów, nad działaniami, które by upowszechniły dobre wzorce. Bo przecież ustawa może pokazać cały szereg bardzo ciekawych rozwiązań, dobrych rozwiązań, wartych upowszechnienia, skopiowania ich albo rozbudowania - podkreślał. Z kolei Pierwsza Dama Anna Komorowska zaznaczyła, że instytucjonalne wsparcie rodzicielstwa w opiece nad dzieckiem będzie miało mniejsze znaczenie, jeśli rodzice sami nie będą mieć świadomości, jak ważna jest sprawa wychowania dziecka. Zachęcała rodziców do szukania rozwiązań, dzielenia się doświadczeniem w wychowaniu dzieci i organizowania się w grupy tak, by mocniej mogli naciskać na parlament, rząd i samorządy. Mówiła, że wsparcie ze strony innych rodziców jest bardzo istotne, podkreślała też, że rodzice powinni pamiętać, jak ważne jest poświęcanie dzieciom czasu i uwagi.

W następnej części debaty głos zabrała Prezes Teresa Ogrodzińska, która mówiła o rekomendacjach Komisji Europejskiej w sprawie opieki i edukacji najmłodszych dzieci, a Paivi Lindberg z Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w Finlandii podzieliła się z zebranymi doświadczeniami swojego kraju w kwestii budowania systemu wczesnej opieki i edukacji dziecka. Marek Michalak mówił natomiast o opiece i edukacji w świetle działań Rzecznika Praw Dziecka. Państwo ma obowiązek wspierać rodzinę, m.in. pomagając jej instytucjonalnie i finansowo w opiece nad dzieckiem - zaznaczył Rzecznik i wskazał, że inwestycje w rozwój i zdrowie małych dzieci najbardziej opłacalne, przynoszą w przyszłości największe zyski. Marek Michalak zauważył, że Rok Janusza Korczaka to szczególne zobowiązanie dorosłych do troski o rozwój najmłodszych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Wicedyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w MPiPS Janina Szumlicz poinformowała, że od wprowadzenia ustawy przybyło ok. 170 instytucji opieki dla najmłodszych dzieci i ponad 30 tys. miejsc. Obecni na spotkaniu samorządowcy wskazywali na trudności i problemy, które napotkali podczas wprowadzania zapisów ustawy w życie. Przekonywali m.in., że możliwość tworzenia żłobko-przedszkoli rozwiązałaby wiele problemów i przede wszystkim obniżyłoby koszty ich prowadzenia. Na powyższy fakt wskazują również badania Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, przeprowadzone w marcu i kwietniu wśród przedstawicieli 54 gmin i 34 żłobków. Rozwiązałoby to problemy, jakie stwarzają np. przepisy budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne Badania pokazały, że 46 proc. gmin obawia się braku środków na tworzenie i prowadzenie placówek, 18 proc. braku zainteresowania ze względu na wysokie bezrobocie kobiet. Szczegółowy raport z badań dostępny jest na stronie www.fdn.org.pl

(źródło: www.prezydent.pl, PAP)

25 kwietnia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej "Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina".