Skip to:

31 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z dr Dorotą Olczak-Kowalczyk, kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultantem krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia jamy ustnej, skierowane do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców, a także do lekarzy pediatrów. Omawiano rozwiązania pozwalające na lepszą ochronę zdrowia najmłodszych w zakresie opieki stomatologicznej oraz służące ograniczaniu i zwalczaniu problemu choroby próchnicowej u dzieci.

Podczas spotkania podniesiono także istotną kwestię rozpoznawania przez lekarzy dentystów oznak przemocy wobec najmłodszych. Podkreślono, że należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki i okazje do rozpoznawania u dzieci symptomów przemocy oraz nieustannie podejmować działania terapeutyczne i ochronne.