Skip to:

21 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Minister Katarzyną Hall, by omówić współpracę swego biura z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W trakcie rozmowy wielokrotnie poruszano temat zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego - zwłaszcza w kontekście tegorocznego rozszerzenia obowiązku szkolnego na dzieci sześcioletnie.

Rzecznik wyraził przy tym obawę, czy szkoły zdążą zapewnić 6-latkom odpowiednie warunki nauczania i opieki, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Minister Katarzyna Hall zapoznała go z informacjami na temat stanu przygotowania samorządów i szkół do wprowadzanych zmian. Zapewniła też, że szkołom nie zabraknie środków na adaptację części pomieszczeń dla potrzeb edukacji dzieci sześcioletnich. Podczas spotkania omawiano także projekt takiej zmiany przepisów, by dzieci rodziców, pracujących zawodowo, mogły być objęte pełną opieką wychowawczą w wydłużonym czasie pracy szkoły.

Tego samego dnia w siedzibie MEN Pan Marek Michalak wziął również udział w naradzie Kuratorów Oświaty. Podkreślając konieczność upowszechniania wśród dzieci świadomości ich praw, Rzecznik prosił Kuratorów o przekazanie dzieciom listu, który wystosuje do nich 1 września.

21 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Minister Katarzyną Hall, by omówić współpracę swego biura z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W trakcie rozmowy wielokrotnie poruszano temat zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego - zwłaszcza w kontekście tegorocznego rozszerzenia obowiązku szkolnego na dzieci sześcioletnie.