Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu "Jak wspierać rodzicielstwo w Polsce?", które w ramach Forum Debaty Publicznej "Solidarne Społeczeństwo - bezpieczna rodzina" odbyło się 16 listopada 2011 roku w Pałacu Prezydenckim. Dyskusji przewodniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Spotkanie zapoczątkowało cykl zapowiadanych przez Prezydenta RP debat, poświęconych rodzinie i polityce rodzinnej. Mają one pomóc w sprecyzowaniu podstawowych kierunków i form działania na rzecz odpowiedzialnego rodzicielstwa w Polsce.

Prezydent Bronisław Komorowski wskazywał podczas dyskusji, że w polityce rodzinnej potrzebne są rozwiązania systemowe, stwarzające rodzinom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Podkreślił też, że polityka rodzinna nie może być traktowana jako źródło oszczędności.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu "Jak wspierać rodzicielstwo w Polsce?", które w ramach Forum Debaty Publicznej "Solidarne Społeczeństwo - bezpieczna rodzina" odbyło się 16 listopada 2011 roku w Pałacu Prezydenckim. Dyskusji przewodniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.