Skip to:

16 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przestawił najistotniejsze problemy i wyzwania dotyczące zagwarantowania dzieciom jeszcze lepszych i bezpieczniejszych warunków pobytu i opieki w szkole. Minister Urszula Augustyn poinformowała o zamierzeniach
i priorytetach swojej działalności w związku z powierzeniem funkcji Pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. Ustalono, że spotkania Rzecznika i Pani Pełnomocnik będą odbywały się cyklicznie i na bieżąco będą omawiane problemy i możliwe rozwiązania w celu zagwarantowania dzieciom pełnej i na najwyższym poziomie realizacji prawa dziecka do bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i nauki.

10942296_364572750392398_214673344_n1_0.jpg