Skip to:

7 stycznia - z inicjatywy prezes Fundacji im. J. A. Komeńskiego Teresy Ogrodzińskiej - w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie, poświęcone przełamywaniu barier w dostępie do edukacji dzieci poniżej 10 roku życia. Obrady otworzył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Podczas spotkania "okrągłego stołu" ekspertów - przedstawicieli środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych - podjęto próbę zdiagnozowania i opisania psychologicznych, społecznych, prawnych i organizacyjnych barier, uniemożliwiających bądź utrudniających najmłodszym dzieciom dostęp do edukacji. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w raporcie, dotyczącym barier w dostępie do dobrej edukacji dzieci poniżej 10 roku życia, przygotowywanym w ramach programu "Dla Dzieci" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

7 stycznia - z inicjatywy prezes Fundacji im. J. A. Komeńskiego Teresy Ogrodzińskiej - w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie, poświęcone przełamywaniu barier w dostępie do edukacji dzieci poniżej 10 roku życia. Obrady otworzył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.