Skip to:

W dniach 12-13 października 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył - w charakterze obserwatora - w posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie. Podczas posiedzenia omówiono raport Rady Ministrów w związku z VI Sprawozdaniem Okresowym Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP).

W spotkaniu - obok polskiej delegacji pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igora Dzialuka - uczestniczyli również przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kampanii Przeciwko Homofobii oraz Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiciele Rządu zaprezentowali informację na temat stanu implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień MPPOiP. Minister Dzialuk odpowiadał też na pytania dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce. 29 października Komitet opublikuje rekomendacje dla Rządu RP w tym zakresie.

Członkowie Komitetu Praw Człowieka z wielkim uznaniem przyjęli informację o nowych uprawnieniach przyznanych Rzecznikowi Praw Dziecka, a tym samym wzmocnieniu ochrony praw dzieci w Polsce.

W dniach 12-13 października 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył - w charakterze obserwatora - w posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie. Podczas posiedzenia omówiono raport Rady Ministrów w związku z VI Sprawozdaniem Okresowym Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP).