Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pokazie filmu "My name is", który powstał w ramach projektu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji pod nazwą "Zwiększenie świadomości w zakresie praw dzieci cudzoziemskich bez opieki w Europie". Projekcja filmu odbyła się 2 grudnia 2010 roku w warszawskim kinie KINO.LAB.

W filmie "My name is" zaprezentowano losy dzieci-cudzoziemców oraz przedstawiono przysługujące im prawa. Autorzy filmu pokazali, w jaki sposób dzieci mogą korzystać z tych praw, a także na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażone w przypadku ucieczki ze specjalnych ośrodków. Celem filmu, skierowanego do pracowników administracji publicznej, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników socjalnych i samych dzieci, jest zapewnienie lepszej realizacji uprawnień dzieci zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka.

Projekt Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji współfinansuje Komisja Europejska w ramach programu "Prawa podstawowe i obywatelstwo". Przy wsparciu Rzecznika Praw Dziecka opracowano podręcznik dobrych praktyk w zakresie przyjmowania, ochrony i dalszego postępowania z dziećmi cudzoziemskimi bez opieki.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pokazie filmu "My name is", który powstał w ramach projektu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji pod nazwą "Zwiększenie świadomości w zakresie praw dzieci cudzoziemskich bez opieki w Europie". Projekcja filmu odbyła się 2 grudnia 2010 roku w warszawskim kinie KINO.LAB.