Skip to:

20 października br. wziął udział w otwarciu 11. Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Miasto st. Warszawę oraz Fundację "Dzieci Niczyje". Podczas uroczystego otwarcia Konferencji Rzecznik uhonorował Fundację "Dzieci Niczyje" Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wyróżnienie w imieniu Fundacji odebrała Monika Sajkowska, dyrektor FDN.

Podczas Konferencji Rzecznik podkreślał, że dziecko w postępowaniach procesowych, w sprawach, którego go dotyczą, musi być podmiotem, a nie przedmiotem. Zdaniem Rzecznika ważne jest jednak, by nie przechodziło przy tym traumy. - Sprawy rodzinne są dla dziecka często trudniejsze od karnych, bo dotyczą ich najbliższych. Włączają się mechanizmy zaprzeczania, gloryfikacja najbliższych. Jest wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę – podkreślił Marek Michalak.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy, omawiali także ochronę tych, które jako świadkowie uczestniczą w procedurach prawnych. Wykłady, debaty i warsztaty to okazja do poszerzenia kompetencji z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, która daje także możliwość wspólnej, interdyscyplinarnej analizy istniejącego systemu oraz wypracowania rekomendacji zmian, które trzeba wprowadzić, aby dzieci mogły dorastać bez zagrożeń.

W konferencji, którą otworzył Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, udział wzięło wielu krajowych i zagranicznych ekspertów, zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci, m.in. sędziów, prokuratorów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarek i położnych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli ministerstw oraz samorządów, jak również wykładowców akademickich i badaczy.

Podczas spotkania wręczono Certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci - jako ofiary lub świadkowie przestępstw - powinny być przesłuchiwane jednokrotni, w specjalnie przystosowanych do tego pokojach. W Polsce pokoje do przesłuchań dzieci funkcjonują przede wszystkim w komisariatach policji, ale także w sądach lub też przy organizacjach pozarządowych. Certyfikat - przyznawany przez ministerstwo sprawiedliwości wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje - stanowi wyróżnienie dla najlepiej przygotowanych miejsc przesłuchań małoletnich i ma motywować osoby zarządzające pozostałymi "niebieskimi pokojami" do podnoszenia standardów.