Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 9 listopada 2011 roku z uczniami Międzynarodowego Gimnazjum Europejskiego z Warszawy.

W ramach realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach o prawach dziecka, a następnie spotkali się z Markiem Michalakiem. Uczniowie pytali Rzecznika m.in. o różnice między prawami a obowiązkami, przepisy dotyczące możliwości podejmowania pracy przez dzieci i młodzież, a także o przestrzeganie praw najmłodszych w poszczególnych państwach.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 9 listopada 2011 roku z uczniami Międzynarodowego Gimnazjum Europejskiego z Warszawy.