Skip to:

W drugiej części konferencji "Prawa dziecka - teoria i praktyka", zorganizowanej w Warszawie 3 kwietnia 2012 roku przez Rzecznika Praw Dziecka i Komitet Ochrony Praw Dziecka, spotkali się pedagodzy, psychologowie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni specjaliści zajmujący się sprawami dzieci i młodzieży.

Otwierając popołudniową sesję konferencji Marek Michalak powitał przybyły gości, wśród nich m.in. Senator Barbarę Borys-Damięcką i Posła na Sejm RP Michała Szczerbę, Wiceprezydenta m.st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, Przewodniczącą Zarządu Głównego KOPD Mirosławę Kątną, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Rafała Batkowskiego oraz członków Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka. Odczytano również listy od Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, iż konferencja dedykowana jest Komitetowi Ochrony Praw Dziecka, który kończy właśnie 30 lat. Instytucję tę powołano przy ogromnym zaangażowaniu dr Marii Łopatkowej, osoby szczególnie zasłużonej w walce o prawa dziecka - zaznaczył Marek Michalak.

Uczestnicy obejrzeli następnie inscenizację sądu koleżeńskiego Janusza Korczaka, a zaraz po niej wysłuchali sesji naukowej pt. "Prawa dziecka - teoria i praktyka", którą poprowadził dr Jan Orgelbrand - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. W dyskusji głos zabrali Marek Michalak, prof. Barbara Smolińska-Theiss z APS, Mirosława Kątna, Przewodnicząca KOPD, sędzia Teresa Romer oraz doradca Rzecznika Praw Dziecka Dorota Zawadzka.

Słowa Korczaka są żywe, a 70 lat od jego odejścia nie zostało zmarnowane - mówił w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka i przekonywał, że Korczak przeskoczył nie tylko swoją epokę, ale jego poglądy wykraczają także poza ramy naszych czasów. Wciąż jeszcze zdarza się, że napotykamy na niezrozumienie, gdy upominamy się o prawa dzieci. Jeszcze niedawno - na przełomie 2009 i 2010 roku, podczas prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zastanawialiśmy się, czy dzieci są już gotowe na to, by przestać je bić, czy da się je bez tego wychować - mówił. Rzecznik przypomniał również wydarzenia, które stanowiły niejako realizację testamentu Korczaka. 45 lat temu powstał Order Uśmiechu - po raz pierwszy dzieci dostały głos; 30 lat temu powołano Komitet Ochrony Praw Dziecka - pierwsza organizacja specjalizująca się w obronie praw dziecka oparta na myśli Korczaka; ponad 20 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka, co było osiągnięciem na skalę światową - jest to najbardziej rozpowszechniony na świecie dokument dotyczący praw dzieci, który powstał z inicjatywy Polski i w oparciu o poglądy Korczaka - przypomniał. Profesor Smolińska-Theiss zwróciła natomiast uwagę na odczytywanie praw dziecka, nie tyle w ich literalnym brzmieniu, ale poszukiwaniu filozoficzno-społecznego sensu. Jak podkreśliła, najważniejsze u Korczaka było prawo dziecka do szacunku, które wyrażało się w postulowaniu o dziecięce obywatelstwo. Przewodnicząca KOPD Mirosława Kątna wspominała, jak przez 30 lat zmieniała się organizacja i postrzeganie praw dziecka. Przypomniała również, że pierwsza kampania Komitetu dotyczyła otwierania drzwi do szpitali, aby rodzice dzieci mogli przebywać ze swoimi dziećmi na oddziałach pediatrycznych. Działacze KOPD przez lata zabiegali także o powołanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Psycholog Dorota Zawadzka przedstawiła natomiast prawdziwe historie, w których zaobserwowała przestrzeganie - lub nie - praw dziecka. Dzieci są coraz częściej uczone o swoich prawach, ale rodzice nie. Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci mają prawa, nie znają ich, nie przyjmują tego do wiadomości, mówią o obowiązkach, a nie prawach - mówiła. Z jej obserwacji wynika również, że rodzice częściej niż kiedyś krepują się mówić o tym, że biją dzieci; wstydzą się tego, ale nie mają niczego w zamian - brakuje im kompetencji rodzicielskich.

Warszawska konferencja stanowiła także kulminacyjny punkt obchodów jubileuszu 30-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka, najstarszej w Polsce organizacji zajmującej się ochroną praw najmłodszych. Nadane z tej okazji postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, wręczył Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak podziękował również w szczególny sposób obecnej Przewodniczącej Komitetu - Mirosławie Kątnej, która dostała od Rzecznika wielki kosz kwiatów, a zgromadzeni na sali nagrodzili ją gromkimi brawami. Na zakończenie spotkania goście wysłuchali specjalnego programu artystycznego w wykonaniu dyrektora i założyciela Teatru Kamienica, pana Emiliana Kamińskiego.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka", przygotowana z okazji Roku Janusza Korczaka przez Rzecznika Praw Dziecka i Muzeum Harcerstwa. Współorganizatorami konferencji - obok Rzecznika Praw Dziecka i KOPD - byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Teatr Kamienica, Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstnacji Markiewicz w Warszawie, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach oraz Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu.

W drugiej części konferencji "Prawa dziecka - teoria i praktyka", zorganizowanej w Warszawie 3 kwietnia 2012 roku przez Rzecznika Praw Dziecka i Komitet Ochrony Praw Dziecka, spotkali się pedagodzy, psychologowie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni specjaliści zajmujący się sprawami dzieci i młodzieży.