Skip to:

23 listopada 2011 roku w Sali Muzeum Sądownictwa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu symulacji rozpraw sądowych, organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka. W inscenizacji rozprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestniczyli, obok Marka Michalaka, Rektor Akademii prof. Witold Bielecki, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz młodzież z warszawskich szkół średnich.

W ramach podnoszenia świadomości społecznej na temat praw dziecka zdecydowałem się rozpocząć projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu symulacji rozpraw sądowych, w których podejmowane są problemy dzieci i młodzieży - mówił podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Poznanie przepisów prawa, procedur czy zasad postępowania przed wymiarem sprawiedliwości poprzez aktywne uczestniczenie w zainscenizowanej rozprawie sądowej jest w mojej ocenie wyjątkowo skuteczną i atrakcyjną dla młodzieży metodą edukacyjną. Jak podkreślił Rzecznik, dzieci powinny znać i korzystać ze swych praw zarówno na sali sądowej, jak i lekcyjnej czy szpitalnej, szanując przy tym prawa innych - rówieśników i dorosłych.

Pierwsza z cyklu symulacji prezentowała w praktyce, na czym polegają uprawnienia Rzecznika - przyznane w 2008 roku - do brania udziału w postępowaniach w sprawach cywilnych na prawach przysługujących prokuratorowi. Dotyczyła sprawy o graniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i była inspirowana autentycznymi wydarzeniami, które kilka lat temu wydarzyły się w naszym kraju. Na mocy ustawowych kompetencji Rzecznik Praw Dziecka przystąpił do tego postępowania, a zgłaszane przez niego wnioski zostały uwzględnione przez Sąd i przyczyniły się do pozytywnego - z punktu widzenia dobra dziecka - rozstrzygnięcia sprawy. Tylko w zeszłym roku Rzecznik przystąpił do prawie 150 postępowań sądowych, zawsze stając po stronie dziecko i broniąc jego interesów - mówił Marek Michalak.

Inscenizację rozprawy sądowej przygotowali uczniowie trzech warszawskich liceów - LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, VIII LO im. Władysława IV i LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy wsparciu studentów prawa z kół naukowych uczelni.

23 listopada 2011 roku w Sali Muzeum Sądownictwa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu symulacji rozpraw sądowych, organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka. W inscenizacji rozprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestniczyli, obok Marka Michalaka, Rektor Akademii prof. Witold Bielecki, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz młodzież z warszawskich szkół średnich.