Skip to:

Marek Michalak wziął udział w dorocznej konferencji Rzeczników Praw Dziecka ENOC 2009, która odbyła się w dniach 23-25 września w Paryżu.

Wzorem lat ubiegłych, obecni na konferencji Rzecznicy wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie ochrony praw dzieci. Marek Michalak wziął też udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, poświęconych m.in. udziałowi dzieci w życiu społecznym oraz sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Marek Michalak wziął udział w dorocznej konferencji Rzeczników Praw Dziecka ENOC 2009, która odbyła się w dniach 23-25 września w Paryżu.