Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 10 marca 2012 roku w seminarium "Idea Janusza Korczaka w pedagogice", które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

W seminarium, którego mottem były słowa Korczaka "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat", udział wzięli studenci oraz pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele. Wysłuchali oni wystąpienia Marka Michalaka dotyczącego podmiotowości dziecka, w którym Rzecznik wyjaśniał oddziaływanie myśli korczakowskiej na współczesny kształt praw dziecka i systemu ich ochrony. Pracownicy naukowi uczelni, a także studenci i przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie mówili z kolei o wpływie Korczaka na współczesną pedagogikę, a także o postrzeganiu idei Starego Korczaka we współczesnym świecie.

Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik patronuje również przedsięwzięciom w ramach Roku Janusza Korczaka, realizowanym przez Studenckie Koła Naukowe WSM: wykładom na temat udziału dzieci w konfliktach zbrojnych; dyskusji o sytuacji dzieci w Indiach, a także konferencji i festynowi dziecięcemu, który odbędzie się w Parku Praskim w czerwcu tego roku.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 10 marca 2012 roku w seminarium "Idea Janusza Korczaka w pedagogice", które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.