Skip to:

28 maja br. odbyła się polsko-bułgarska konferencja naukowa „Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym”. W spotkaniu przygotowanym przez Polski Instytut w Sofii we współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego, uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W polskiej delegacji byli także: prof. Barbara Smolińska-Theiss i ks. prof. Adam Solak – społeczni doradcy RPD, oraz prof. Wiesław Theiss.

Słowa powitalne wygłosili: prof. dr hab. Anastas Gerdżikow – rektor Uniwersytetu Sofijskiego, Krzysztof Krajewski - ambasador RP w Bułgarii,  Maja Manolowa – Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Bułgarii, dr Eleonora Lilowa - prezes Państwowej Agencji Ochrony Praw Dziecka w Bułgarii, Jarosław Godun – dyrektor Instytutu Polskiego i prof. dr Bonczo Gospodinow – dziekan Wydziału Pedagogicznego.

Marek Michalak wystąpił z referatem pt. „Prawa dziecka, wczoraj, dziś i jutro – perspektywa Rzecznika Praw Dziecka". Rzecznik wskazywał, że odpowiedzialność staje się dzisiaj podstawowym problemem wychowawczym, społecznym, kulturowym i politycznym. - Prawa dziecka są naszą wspólną odpowiedzialnością – rządzących, obserwujących, naukowców, działaczy pozarządowych, nauczycieli, wychowawców. Nie możemy o nie nie walczyć, nie upominać się, żeby nie stanąć kiedyś przed dylematem, który podnosiła jedna z największych spośród nas, nagrodzona przez same dzieci w 2007 roku Orderem Uśmiechu – Irena Sendlerowa: „A co na to świat? Potężne mocarstwa? Świat milczał! A milczenie czasem znaczy przyzwolenie na to, co się dzieje” – podkreślił Rzecznik.

Prelegenci podjęli też temat praw dziecka w zglobalizowanej współczesności oraz prawa dziecka w kontekście edukacji obywatelskiej. Ks. prof. Adam Solak przestawił „Prawa dziecka w dziele Ireny Sendlerowej”; prof. Wiesław Theiss referował „Prawo dziecka do życia: pomoc i ratownictwo w czasie wojny”, a prof. Barbara Smolińska-Theiss przedstawiła sylwetkę Janusza Korczaka – klasyka europejskiej pedagogiki, prekursora praw dziecka, zaś studenci Wydziału Pedagogiki przedstawili prawa dziecka widziane oczami młodych pedagogów.

Rzecznik podczas wizyty w Sofii spotkał się także z dr Eleonorą Lilową - prezes Państwowej Agencji Ochrony Praw Dziecka w Bułgarii, oraz Mają Manolową – Rzecznikiem Praw Obywatelskich Bułgarii. Obie rozmowy były okazją do wymiany poglądów dotyczących działań z zakresu promocji i ochrony praw dziecka.