Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XI Dorocznym Forum Unii Europejskiej i Organizacji Pozarządowych dotyczącym Praw Człowieka. Tegoroczne spotkanie - poświęcone problemowi stosowania przemocy wobec dzieci - odbyło się w dniach 5-7 lipca 2009 roku w Sztokholmie, w ramach Prezydencji Szwedzkiej w Unii Europejskiej.

W związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka uczestnicy Forum dyskutowali również o przestrzeganiu praw dziecka w Europie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zaplanowanych sesjach plenarnych z udziałem przedstawicieli rządu Szwecji, Komisji Europejskiej i Rady Europy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecznik wziął również aktywny udział w warsztacie, poświęconym prawnym aspektom wprowadzenia w poszczególnych krajach zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Podczas dyskusji przedstawiciele państw, w których taki zakaz już obowiązuje, prezentowali doświadczenia i dobre praktyki w tym zakresie. Najważniejszym elementem warsztatu było sformułowanie szeregu rekomendacji dla Unii Europejskiej, co do dalszej polityki w zakresie praw dziecka.

Na wniosek Marka Michalaka za jeden z najważniejszych postulatów uznano rekomendację ustanowienia niezależnej instytucji rzecznika praw dziecka w każdym kraju członkowskim UE. W tych zaś krajach, w których taki urząd funkcjonuje - należałoby wzmocnić jego status i kompetencje.

Tegoroczne Forum zgromadziło 150 delegatów - przedstawicieli ministerstw, organizacji międzynarodowych, pozarządowych i niezależnych obserwatorów z ponad 60 krajów z całego świata. Miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo - w Szwecji mija właśnie 30 lat od wprowadzenia prawnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XI Dorocznym Forum Unii Europejskiej i Organizacji Pozarządowych dotyczącym Praw Człowieka. Tegoroczne spotkanie - poświęcone problemowi stosowania przemocy wobec dzieci - odbyło się w dniach 5-7 lipca 2009 roku w Sztokholmie, w ramach Prezydencji Szwedzkiej w Unii Europejskiej.