Skip to:

7 lutego 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym.

Wizytę Rzecznika rozpoczął występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej, którego myślą przewodnią były prawa dziecka. Zespół „Zalesiańskie nutki” zaśpiewał piosenkę „Kula serc”, której tekst do muzyki  Barbary Kolago napisał Marek Michalak.

Rzecznik opowiadał o prawach dziecka, ich respektowaniu i problemach z pełną realizacją postanowień Konwencji o prawach dziecka. Na spotkaniu nie zabrakło pytań, a wspaniała interakcja z uczniami przerodziła się w wartościową debatę o prawach dziecka. Uczniowie pytali o pomoc dzieciom innych narodowości, polskie dzieci przebywające poza granicami kraju, na jakie problemy napotyka RPD w walce o respektowanie przysługujących im praw. Padły również pytania o organizację pracy urzędu Rzecznika, o to jak wygląda typowy dzień pracy i ile interwencji podejmuje Rzecznik, ale także niezwykle ważne dla uczniów pytania o  używanie w szkole telefonów komórkowych, czy ilość zadawanych prac domowych.

Uczniowie pytali również swojego rzecznika – jako Kanclerza Międzynarodowej Kapituły i Kawalera Orderu Uśmiechu – o historię i idee tego najsłoneczniejszego odznaczenia nadawanego wyłącznie na wniosek dzieci.

Na zakończenie spotkania – po wymianie upominków – nie mogło zabraknąć pamiątkowego selfie.