Skip to:

We wtorek 14 lutego 2012 roku we Wrocławiu odbyła się trzecia konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Dyskusji o prawach dziecka, z udziałem m.in. Senator RP prof. Alicji Chybickiej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Beaty Pawłowicz, sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Teresy Romer, sędzi Anny Marii Wesołowskiej z Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości, Prodziekana Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Andrzeja Drabińskiego oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przysłuchiwało się ponad 400 osób, zgromadzonych w Auli Jana Pawła II Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencja dotycząca Starego Doktora oraz jego idei wychowawczej nie mogła się odbyć bez najważniejszych gości, czyli dzieci i młodzieży. Dzieci ze Szkoły nr 12 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie przygotowały na tę okazję specjalny program artystyczny, uczniowie Gimnazjum im. Janusza Korczaka we Wrocławiu przybliżyli uczestnikom konferencji swojego patrona, a ich starsi koledzy z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przeprowadzili inscenizację sądu korczakowskiego nad przestrzeganiem praw dziecka. Na ławie oskarżonych zasiedli "Brak odpowiedzialności" oraz "Brak znajomości praw dziecka". Sąd, po rozpatrzeniu sprawy uznał oskarżonych winnymi zarzuconych im czynów i zalecił szeroką mediację wśród dzieci, aby uczyć ich praw, jakie im przysługują oraz odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Drugą część konferencji, w której odbyła się sesja naukowa na temat praw dziecka, poprowadziły prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok z Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz dr Agnieszka Piasecka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu Marek Michalak mówił o prawach dziecka oraz o idei Roku Janusza Korczaka. Przypomniał, że to właśnie Janusz Korczak przewidział powołanie urzędu Rzecznika Praw Dziecka jako instytucji dbającej o prawa najmłodszych. Zwrócił także uwagę, że przemoc wobec dzieci jest w Polsce zakazana i nie można pozostawać obojętnym wobec jakiejkolwiek formy krzywdzenia - psychicznego czy fizycznego. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Alicja Chybicka, Senator RP, która mówiła o prawach dziecka w codziennej opiece i leczeniu szpitalnym. Z kolei sędzia Teresa Romer omówiła istotę praw zebranych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz ich rozumienie na gruncie prawa polskiego. Dr Laura Koba z Biura Rzecznika podzieliła się natomiast z uczestnikami swoimi refleksjami dotyczącymi edukacji w zakresie praw dziecka w polskim szkolnictwie. Dziennikarka Gabriela Chodura mówiła o prawach najmłodszych w mass-mediach i przekonywała, że nawet przykre wiadomości mogą stać się dobrym newsem - czyli takim, który wywołuje pozytywne skutki, a nie tylko epatuje czyimś nieszczęściem. Sędzia Anna Maria Wesołowska przypomniała zebranej młodzieży, jakie prawa przysługują osobom poniżej 18 roku życia przed sądem. Dorosłych przestrzegła, że wielokrotne przesłuchania dziecka są dla niego wielką krzywdą i zachęcała, by czynność tę przeprowadzać tylko raz, rejestrując jednocześnie obraz oraz dźwięk, a tak przygotowany materiał wykorzystywać w dalszym postępowaniu. Przedostatni referat wygłosiła Na zakończenie dr Agnieszka Piasecka, opowiedziała o wolontariacie jako formie aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży.

Współorganizatorami konferencji we Wrocławiu byli Dolnośląski Kurator Oświaty, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.

Kolejna konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" odbędzie się już 21 lutego w Gdańsku.

We wtorek 14 lutego 2012 roku we Wrocławiu odbyła się trzecia konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.