Skip to:

Karta Praw Dziecka-Pacjenta była przedmiotem rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Rzecznikiem Praw Pacjenta Panią Krystyną Barbarą Kozłowską. Podczas spotkania 11 marca 2014 roku przedyskutowano także aktualne problemy dotyczące praw małoletnich pacjentów, w tym sprawy dotyczące ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez obu Rzeczników.

Działania te najczęściej wzajemnie się uzupełniają, dając w ten sposób całościowy obraz badanego zagadnienia. Przykładami są: kompleksowa sprawa dostępności dzieci i młodzieży do opieki psychiatrycznej lub badanie skarg w zakresie przestrzegania praw małego pacjenta w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia. Karta Praw Dziecka-Pacjenta jest kolejnym przykładem dobrej współpracy.