Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anną-Carin Öst, przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce, aby omówić sytuację małoletnich cudzoziemców.

Podczas rozmowy - w szczególności - poruszono problemy z jakimi zmagają się dzieci ubiegające się o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce oraz, wobec których wydane zostały decyzje w sprawie zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia.

Marek Michalak podkreślił znaczenie zagwarantowania wszystkim dzieciom, niezależnie od ich sytuacji prawnej czy obywatelstwa, korzystania z praw zapisanych w Konwencji o prawach dziecka.

Zgodnie z najnowszymi danymi przekazanymi z UNHCR, wśród osób ubiegających się o nadanie ochrony międzynarodowej w Polsce, 48 proc. stanowią dzieci.

Podczas spotkania omówiono również podejmowane od wielu lat przez Rzecznika Praw Dziecka i UNHCR działania zmierzające do wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. W ocenie Marka Michalaka żaden małoletni cudzoziemiec (niezależnie od wieku oraz sytuacji rodzinnej) nie może być pozbawiony wolności w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej w Polsce.

Podczas spotkania poruszono także możliwości współpracy na rzecz najmłodszych cudzoziemców przebywających w Polsce.