Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 marca 2012 roku z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich z czternastu szkół warszawskiej dzielnicy Wola.

W pierwszej części spotkania uczniowie oraz ich opiekunowie uczestniczyli w warsztatach o prawach dziecka, a także zastanawiali się, jak należy ich przestrzegać. Po zakończeniu części warsztatowej z uczniami rozmawiał Marek Michalak i odpowiadał na pytania dotyczące kompetencji Rzecznika i jego codziennej pracy. W czasie dyskusji o poszczególnych wolnościach dziecka młodzież przyznała, że najważniejsze jest dla nich prawo do wyrażania własnego zdania.

Spotkanie młodzieży z wolskich szkół z Rzecznikiem Praw Dziecka odbyło się z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, która od 2002 roku organizuje debaty o najważniejszych problemach społecznych. W tym roku tematem rozważań jest prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania, a także prawo do własnego zdania.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 marca 2012 roku z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich z czternastu szkół warszawskiej dzielnicy Wola.