Skip to:

17 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się ósma konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

W wypełnionej po brzegi Auli Audytorium Novum bydgoskiej uczelni zebrało się przeszło 600 osób - przedstawiciele administracji państwowej i samorządu, reprezentanci uczelni wyższych, społecznicy z organizacji pozarządowych, nauczyciele i pedagodzy, policjanci, strażnicy miejscy, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Wśród gości spotkania byli m.in. Poseł na Sejm RP Teresa Piotrowska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dorota Jakuta, Wiceprezydent Bydgoszczy Jan Szopiński, prof. Barbara Smolińska-Theiss z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, sędzia Anna Maria Wesołowska z Rady ds. Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr hab. inż. Antoni Bukaluk oraz Jakub Śpiewak - Prezes Fundacji Kidprotect.pl.

Rozmawiamy na ważny temat: o dzieciach - mówił Marek Michalak otwierając bydgoską konferencję. Ponad 20 lat temu powstała Konwencja o Prawach Dziecka. W kolejnych latach, jako realizacja idei korczakowskich, polskie państwo zapisało w Konstytucji niezależnego dziecięcego Rzecznika, a dwa lat temu wprowadziliśmy jednoznaczny zakaz stosowania przemocy wobec najmłodszych. Naturalne jest, że dziecko jest obywatelem, człowiekiem. Czuje, kocha, myśli, cierpi. Marek Michalak podziękował również przedstawicielom Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego za wyjątkowe włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka. Wasz Sejmik wyszedł najdalej w realizacji idei korczakowskich w tym roku i ogłosił ten rok Rokiem Praw Dziecka w regionie. To wielki gest - podkreślił Rzecznik i wskazał, że w oficjalnym kalendarium obchodów wpisano ponad 350 inicjatyw w kraju i 70 poza granicami. Na wszystkich kontynentach polskie placówki dyplomatyczne promują nasz kraj przez upowszechnianie idei Janusza Korczaka. W tym roku mamy okazję wykrzyczeć światu o podmiotowości dziecka - zaznaczył.

W pierwszej części konferencji głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dorota Jakuta, która przedstawiła zebranym informacje o obchodach Roku Praw Dziecka w regionie. Wspominała m.in. o uroczystej inauguracji roku na sesji Sejmiku w Inowrocławiu, w której uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka, a także o konkursie na oficjalne logo obchodów. Mówiła takaż o planach na najbliższe miesiące. Tę część spotkania przygotowali i prowadzili najmłodsi mieszkańcy województwa. Dzieci z Przedszkola z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy zaprezentowały program artystyczny z pokazem tanecznym i recytacją wierszy, natomiast gimnazjaliści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy poruszyli widownię zestawiając myśli Korczaka o wychowaniu z artykułami prasowymi o krzywdach, jakie dzieci doświadczają ze strony dorosłych. Ważnym punktem tej części była również inscenizacja sądu koleżeńskiego Janusza Korczaka w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy.

W drugiej części konferencji odbyła się sesja naukowa pod tytułem "O prawie dziecka do bycia sobą", którą poprowadził Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand. Jako pierwszy głos zabrał Marek Michalak, który zwrócił uwagę, że Janusz Korczak nie tylko był teoretykiem, ale i praktykiem. Idąc ulicą pochylał się nad biedniejszym i słabszym - mówił. Swoimi ideami wyszedł poza uznawane prawidła, poza epokę. Dzisiaj możemy zadawać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie jego wskazówek - zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka. O interpretowaniu myśli i poglądów Janusza Korczaka mówiła natomiast prof. Barbara Smolińska-Theiss. Idee korczakowskie stały się czytelne, widać to po ilości inicjatyw - podkreślała. Zdaniem Pani Profesor dorastamy do Korczaka. Dzieci "wychodzą z cienia", stają się ważne. Następują wyraźne zmiany edukacyjne - nie chodzi już o samą wiedzę, ale przekładanie Korczaka na działania praktyczne. Kolejny prelegent, sędzia Anna Maria Wesołowska, zwróciła natomiast uwagę na prawa dziecka do wypowiada się w sprawach jego dotyczących przed wymiarem sprawiedliwości. Dzieci wymagają specjalnego traktowania. Macie szczególne prawa wypowiadania się przed sądem i jednorazowego przesłuchania w przyjaznym pokoju. Aby domagać się tego prawa, musicie je znać i o nim pamiętać - wspominała. Zauważyła również, że rodzice - mimo ogromnej miłości do swoich dzieci - nie zawsze potrafią je zrozumieć i porozmawiać. Miejcie trochę litości dla dorosłych, którzy stworzyli taki a nie inny świat - podkreśliła. Z kolei Prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak przypomniał o badaniach umiejętności rodzicielskich, przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka i Fundację na potrzeby kampanii społecznej "Mądrzy Rodzice". Dowodził, że dorośli oczekując, by dziecko było grzeczne, zagłuszają w najmłodszych spontaniczność, ciekawość świata, kreatywność i niezależność. Ostatnie wystąpienie - Małgorzaty i Jacka Ciechanowskich ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na Rzecz Społeczności Lokalnej - dotyczyło działalności tej organizacji w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Przedstawiciele Stowarzyszenia mówili m.in. o stworzonym przez siebie programie stypendialnym. Na zakończenie konferencji Rzecznik Praw Dziecka, a jednocześnie Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, wręczył Annie Marii Wesołowskiej akt powołania w skład Kapituły tego wyjątkowego odznaczenia.

Współorganizatorami konferencji byli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na rzecz Środowiska Wiejskiego oraz bydgoskie placówki: Zespół Szkół i Placówek nr 1, I LO im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych i fotografii, wykonanych przez uczniów z regionu.

17 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się ósma konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.