Skip to:

22 maja 2012 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyła się konferencja "O prawie dziecka do popełniania błędów", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Było to dziesiąte spotkanie z cyklu szesnastu konferencji, które odbędą się w tym roku we wszystkich województwach.

W auli lubelskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji zgromadziło się ponad 400 osób - przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, reprezentanci uczelni wyższych, społecznicy z organizacji pozarządowych, nauczyciele i pedagodzy, policjanci, strażnicy miejscy, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Wśród gości spotkania byli m.in. Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand, Doradca Społeczny Rzecznika Praw Dziecka Henryka Krzywonos-Strycharska, Rektor Wyższej Szkoły przedsiębiorczości i Administracji prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Grzegorz Janusz, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Lipiński, Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz oraz dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska - Dyrektor Naczelny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Na początku konferencji prof. Elżbieta Starosławska otrzymała z rąk Henryki Krzywonos-Strycharskiej "Bursztynowe usta". Jest to nagroda, przyznawana ludziom prawdomównym, dbającym o drugiego człowieka i mówiącym to, co myślą. Pani Profesor została uhonorowana za ogromna empatię, a także gotowość niesienia pomocy i dobra wszystkim potrzebującym. Laureatami "Bursztynowych Ust" są m.in. Jolanta Kwaśniewska, Henryka Krzywonos-Strycharska i Marek Michalak.

Pierwszą część konferencji poprowadzili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 72 w Lublinie, które zaprezentowały radosny spektakl dotyczący praw dziecka. Po nich ich starsi koledzy z Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Lublinie przybliżyli postać Janusza Korczaka. Ostatnim punktem pierwszej części konferencji, przygotowanej specjalnie z myślą o młodzieży, była inscenizacja Sądu Korczakowskiego, przygotowana przez wspomnianych wcześniej licealistów.

Drugą część poprowadzili: dr Julita Agnieszka Rybczyńska, prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz prof. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Marek Michalak mówił w swoim wystąpieniu o niezbywalnej godności, jaką posiada dziecko-człowiek. Nawiązując do tematu lubelskiego spotkania wspominał, że jej tytuł nie jest przypadkowy. W 2009 roku przyjechały do mojego biura dzieci z woj. świętokrzyskiego z petycją, żeby do Konwencji o Prawach Dziecka wpisać prawo do popełniania błędów. Jeśli dzieci artykułują to wprost, nawet organizują się, żeby zebrać podpisy, złożyć do Rzecznika taki wniosek, to jest to temat wart zauważenia. Należy pozwolić dziecku na popełnianie błędów, oczywiście tam gdzie nie jest to dla niego groźne i nie przeradza się w popełnianie przestępstwa - podkreślił Rzecznik. Przypomniał także, że dzieci jako najważniejsze wskazują prawo do wyrażania własnego zdania: Dlatego tak ważne jest, aby opiekunowie wysłuchiwali dzieci, a także dbali o ich rozwój - zaznaczył Marek Michalak. Henryka Krzywonos-Strycharska podzieliła się z osobami zebranymi na sali swoimi doświadczeniami rodzicielskimi. Mówiła o tym, jak ważne jest pozwolenie dziecku wybierać - nawet jeśli popełni błąd. Sędzia Artur Lipiński, mówił natomiast o rozróżnieniu błędu od przestępstwa. Następnie dr Jan Orgelbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, który jako dziennikarz z trzydziestoletnim stażem opowiedział o działalności prasowej i radiowej Janusza Korczaka. Jako ostatni głos zabrał Piotr Strzypczak z Fundacji Homo Faber, który opowiedział o swoich doświadczeniach z pracy z młodzieżą. Przywołał przykłady młodzieży samorządnej, która starała się walczyć o poprawę warunków w swojej szkole.

Konferencję zorganizował Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji, Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Stowarzyszeniem Homo Faber w Lublinie, Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu, II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Gimnazjum Specjalnym nr 20 z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie, Przedszkolem nr 27 w Lublinie.

22 maja 2012 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyła się konferencja "O prawie dziecka do popełniania błędów", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Było to dziesiąte spotkanie z cyklu szesnastu konferencji, które odbędą się w tym roku we wszystkich województwach.